Privacy Policy | Disclaimer

 

Annuleringsbeleid

Copyright


De inhoud en programma's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij behouden ons alle rechten voor. Delen van deze site kunnen afbeeldingen, teksten of geluiden bevatten die onderworpen zijn aan het copyright van derden. In dergelijke gevallen wordt de copyright notice op de betreffende plaats vermeld. Informatie op deze website die tekst, afbeeldingen en geluid bevat, mag niet worden gekopieerd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, tenzij het tegendeel expliciet is vermeld.
 
Informatie over externe koppelingen


Met haar oordeel van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - "Aansprakelijkheid voor koppelingen" bepaalde de regionale rechtbank (Landgericht of LG) van Hamburg dat door het toevoegen van een koppeling naar een pagina men de verantwoordelijkheid deelt voor de inhoud van de gekoppelde website. Dit kan - volgens de rechtbank - alleen worden vermeden, door zich expliciet te distantiëren van deze inhoud. Hierbij distantiëren wij ons expliciet van alle inhoud van alle gekoppelde pagina's op onze website, en wij nemen deze inhoud niet over als de onze. Deze verklaring geldt voor alle koppelingen die in dit project (op deze website) zijn geplaatst.
 

Disclaimer


De informatie op deze website is bedoeld als "informatie als dusdanig" zonder enige geïmpliceerde waarborgen van welke aard dan ook. De geboden informatie op deze website werd zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat alle informatie te allen tijde compleet, correct en actueel is. Dit geldt in het bijzonder voor alle koppelingen (links) naar andere websites naar welke direct of indirect wordt verwezen. Alle informatie kan worden gerectificeerd, verwijderd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen destructieve programma's of programma-elementen zoals virussen, wormen, Trojans of dergelijke die aanwezig zijn op webservers tot welke men toegang kan hebben via koppelingen op onze website.
 
Veiligheidsadvies voor het verzenden van e-mails


Gezien de gekende risico's verzendt u best geen gevoelige informatie via e-mail.
 
Grafisch ontwerp en technologie


Het grafisch ontwerp en website techniek werd uitgevoerd door het bedrijf De ReclameSjef in Twisk

Verantwoording:

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

Hotel Brauer

Contactpersoon: Swier van der Veen

Contactgegevens: Moselstrasse 25-26, 56253 Treis-Karden, telefoon: 00 49 2672 1211, telefax: 0049 2672 8910, e-mail: info@hotelbrauer.de

Verantwoordelijk voor de vormgeving en techniek:

De ReclameSjef

Contactpersoon: Suus Wolters-Kindereit

Contactgegevens: Dorpsweg 139, 1676 GJ Twisk, Nederland. Telefoon: 0227 555479, e-mail: suus@reclamesjef.nl